เสียงส่วนใหญ่ ของประชาชนส่วนมากจากที่ได้ เราชนะ

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ ถือว่าโชคดีมากๆ สำหรับคนที่้ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลจำนวน 7 พันบาท ซึ่งได้มีเสียงส่วนใหญ่ว่ามีประชาชาชนจำนวนมาก ได้แชร์โพสต์เกี่ยวกับการขอเราชนะเพิ่มท่านไหนไม่ได้ สามารถยื่นทบทวนสิทธี์ได้ถึงวันที่ 8 มีนาคม2564 กันเลยครับเปิดให้ทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ ไม่ได้รับสิทธิ์เราชนะ

ต่อมาได้มี มีความคิดเห็นว่า ควรเพิ่มเราชนะเป็น 6 เดือน ดีไหมหลังจากมีกระเเส เข้ามาคอมเม้นในเพจ อนุวัติ จัดให้ จำนวนมากมีความเห็นไปในทิ ศทางเดียวกันว่า อยากให้เพิ่ มเราชนะอีก 6 เดือน

โดยทางด้านประชาชนส่วนใหญ่ถึงเรื่องอยากให้เพิ่มเราชนะอีก 6เดือนมีผู้เข้าไปคอมเม้นจำนวนมากว่าเห็นด้วย เพราะประชาชนยังต้องการเงินอยู่มาก

ตั้งเเต่วันที่ 8 ก.พ. ถึงวันที่ 8 มี.ค. 64 ผ่านเว็ บไซ ต์ www.เราชนะ.comโดยเเบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 21 กุมภาพันธ์ 2564เเละรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 8 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะแล้วจำนวนประมาณ 31.05 ล้านคนจากกลุ่มต่ๅงๆดังนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้ร่วมโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน และ กลุ่มทั่วไปที่เปิดให้ลงทะเบียน เราจะพอรู้ว่ามียอดที่เราจะของเพิ่มเติม จำนวนเท่าไหร่ เพราะประเมินว่าในกลุ่มที่ไม่มีสมๅร์ทโฟนนี้ น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิทั้งหมดเพราะเป็นผู้ที่มีร ายได้น้อย