สินเชื่อ ช้างไทย ติดบูโรก็ยืมได้ถึง 8,000-30,000 บาท

วันนี้เรามีสินเชื่อมาแนะนำ เป็นสินเชื่อที่มีชื่อว่า ช้างไทยเงินกู้ เป็นสินเชื่อที่ให้บริการเงินกู้ยืม แบบถูกกฎหมาย ปลอดภัยแน่นอน เพราะได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์และพิโกพลัสจากกระทรวงการคลัง “ช้างไทยเงินกู้” อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ เป็นอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายกำหนด และเป็นเงินกู้แบบลดต้นลดดอก สนใจไปดูรายละเอียดกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ สินเชื่อ ช้างไทย เงินกู้ มีดังนี้

1. วงเงินตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาท โดย ช้างไทยเงินกู้ไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้อนุมัติให้เต็มจำนวน ไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. กรณีผู้ขอกู้เงิน หากไม่มีเอกสาร เครดิตบูโร หรือ ติดเครดิตบูโร จะพิจารณาให้กู้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท กรณีผู้ขอกู้ ประสงค์จะกู้เกิน 30,000 บาท ต้องแสดงเอกสาร เครดิตบูโร และ เครดิต บูโร ต้องไม่มีประวัติค้างชำระ

3. เงินกู้แบบ ลดต้นลดดอก

4. ไม่มีนโยบาย เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ก่อนการโอนเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

1. วงเงินกู้ ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 3 ต่อเดือน

2. วงเงินกู้ ระหว่าง 50,000 ๐ 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุด ไม่เกิน ร้อยละ 2.33 ต่อเดือน

3. วงเงินกู้ 100,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 20 – 50 ปี

2. ผู้กู้ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

3. มีรายได้ 10,000 บาทขึ้นไป

4. ผู้กู้ต้องมีที่อยู่/ที่ทำงาน ในกรุงเทพฯ สมุทรสาคร หรือสงขลา

5. มีบัญชีธนาคารรับเงิน กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย กรุงศรี ไทยพาณิชย์ ทหารไทย และ ธนชาต

6. มีบุคคล ค้ำประกัน 1 คน

7. ต้องยินยอม ให้หักเงิน จากบัญชี เงินเดือน เพื่อชำระค่างวด

8. ผู้กู้ต้องอยู่บริษัทนายจ้าง มีฐานะ ทางการเงิน มั่นคง

เอกสารที่ต้องใช้

1.สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินเดือน

4. สลิปเงินเดือนตัวจริง ล่าสุด 1 เดือน

5. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง

6.สเตทเมนท์ เงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ขอจากแอพหรือเว็บของธนาคารได้

7. เอกสารตรวจสอบเครดิตบูโรตัวจริง (กรณีขอกู้ยืมเงิน 30,000 บาทขึ้นไป)

การยื่นขอ สินเชื่อ ช้างไทยเงินยืมในการยื่นขอสินเชื่อ ช้างไทย มี 2 แบบดังนี้

1. ยื่นขอ สินเชื่อ ได้ด้วยตัวเอง โดยให้ไปยื่นที่ สำนักงาน บริการ ช้างไทยเงินยืม ภายใน จังหวัด ที่ท่านอาศัย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัคร รวมทั้ง เอกสาร ประกอบการสมัคร (ดาวน์โหลดได้ที่ ด้านบน) ของทั้ง ผู้ที่ยืม และ ผู้ค้ำประกัน ใส่ซอง แล้วนำส่งทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด (ช้างไทยเงินกู้) 979 / 79-80 ชั้น 26 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ถ. ถ.พหลโยธินแขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400

สามารถ โทร สอบถาม เพิ่มเติม ได้ที่ ที่ สำนักงาน ใหญ่ โทรศัพย์ 02 298 0345