สินเชื่อบัตรเงินด่วนกสิกร ยืมเงินสดทันใจได้ 50,000 – 1,500,000 ไม่พอขอเพิ่มได้อีก

บัตรเงินด่วน อนุมัติไว..ได้เงินเร็ว สมัครบัตรเงินด่วนเอ็กซ์เพรส แคช ผ่าน K PLUS สมัครได้ตั้งแต่ 08:00 – 19:00 น บน K PLUS เวอร์ชันล่าสุด มีบัญชีเงินฝากบน K PLUS รู้วงเงินสินเชื่อเบื้องต้นทันที ใช้เอกสารน้อย อนุมัติไว ได้เงินเร็วทันใช้

วงเงินอนุมัติ

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.5 ล้านบาท สำหรับผู้สมัครที่มีรายได้ 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้

กรณีรายได้ผู้สมัครต่ำกว่า 30,000 บาท/เดือน และผู้สมัครจะต้องมีวงเงินกับสถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน รวมทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ กรณีที่เป็นลูกค้าที่มีหรือเคยมีวงเงินสินเชื่อส่วนบุคลภายใต้การกำกับก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560

ฟรีค่าธรรมเนียม

– ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี ตลอดชีพ

– ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า (Cash Advance)

กดเงินสด / รูดซื้อ / รูดผ่อน ครบ!! จบในบัตรเดียว

เลือกกดถอนเงินสดได้ง่ายๆ ได้ 4 วิธี

1. บัตรไม่ต้อง! ถอนเงินสดได้ไม่ต้องใช้บัตร ถอนเงินสดได้ทันใจโดยไม่ต้องใช้บัตรเงินด่วน Xpress Cash ทำเองได้ง่ายๆ เพียงสร้างรายการถอนจากวงเงินในบัตรของคุณผ่าน K PLUS และนำไปสแกน QR Code ที่ตู้ ATM กสิกรไทย ก็พร้อมรับเงินสดทันที

2. ถอนเงินได้ไม่ต้องจับเงิน โอนวงเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝาก ไม่ต้องเสี่ยงกันอีกต่อไป!! สามารถเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัตรเงินด่วน Xpress Cash เป็นเงินสดตรงเข้าบัญชีเงินฝากของคุณได้ทันที ทำเองก็ได้ง่ายๆ บน K PLUS

3. กดถอนเงินได้ที่ตู้ ATM ทุกธนาคารทั่วไทย 24 ช.ม. ไม่มีค่าธรรมเนียม ใช้บัตรกดเงินสดได้ที่ตู้ ATM สูงสุด 200,000 บาท/วัน กดได้สูงสุด 10 ครั้ง/วัน ครั้งละไม่เกิน 30,000 บาท

4. สะดวก อยู่ที่ไหนก็โทรสั่งเงินโอนเข้าบัญชีได้กับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้ (Call for Xpress Cash) แค่โทรสั่งที่ 02-8888888 ไม่ต้องกรอกเอกสาร

หมายเหตุ

– ยอดเบิกถอนเงินขั้นต่ำสำหรับบริการเงินสดทันใจโทรสั่งได้เริ่มต้นตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

– บัญชีบัตรเงินด่วน Xpress Cash และบัญชีเงินฝากที่จะสั่งเงินโอนเข้าจะต้องเป็นชื่อเจ้าของบัญชีคนเดียวกัน

– เงินจะโอนเข้าบัญชีภายใน 1 – 3 วันทำการ นับจากวันที่ทำรายการแล้วเสร็จ และในกรณีทำรายการแล้วเสร็จในวันหยุด ท่านจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 1 – 3 วันทำการถัดไป

– เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 02-8888888

รายละเอียดการสมัคร

ผู้มีรายได้ประจำ

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย

– อายุ 20-70 ปี

– ต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป

– ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน

– สำเนาบัตรประชาชน หรือ

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ (ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านประกอบด้วย)

หมายเหตุ :

1. ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

2. สำเนาบัตรต้องยังไม่หมดอายุ ณ วันสมัคร

3. กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องมีสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

– สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

– หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน) หรือ

– เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด

กรณีเงินเดือนน้อยกว่าเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำ สามารถรวมรายได้อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) ตัวอย่างสำเนาการเดินบัญชี (Statement)

– สำเนาสลิปโบนัส เฉพาะกรณีโบนัส (อายุไม่เกิน 12 เดือน)

หมายเหตุ : กรณีมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Payroll) ตั้งแต่ 7 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกสารแสดงรายได้

เจ้าของกิจการ

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย

– อายุ 20-70 ปี

– ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

– ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

กรณีไม่จดทะเบียน / จดทะเบียนบุคคลธรรมดา

เอกสารแสดงตัวตน

– สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

– Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

กรณีจดทะเบียนในนามนิติบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน

– สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

– Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

กรณีจดทะเบียนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ / คณะบุคคล

เอกสารแสดงตัวตน

– สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

– สำเนาใบคำขอจดทะเบียน / หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

เอกสารแสดงรายได้

– สำเนาหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล หรือ สำเนาคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนสามัญฯ / ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (กรณีจดทะเบียน)

หมายเหตุ : ต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

– Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีเป็นบัญชีธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่น) หรือ สำเนา ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ : สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท

อาชีพอิสระ

คุณสมบัติ

– สัญชาติไทย

– อายุ 20-70 ปี

– ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

– ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

– มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารแสดงตัวตน / กิจการ

– สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

เอกสารแสดงรายได้

– เอกสาร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือ กรณี 50 ทวิแบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน

จ่ายคืนขั้นต่ำเบาๆ และไม่ต้องกังวลว่าจะเสียดอกเบี้ยเพิ่ม เพราะลืมชำระคืน

จ่ายคืนสบายๆ ขั้นต่ำ 5% หรือ ไม่ต่ำกว่า 500 บาท

สำหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาท/เดือน ชำระเงินคืนขั้นต่ำ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาท (ขึ้นอยู่กับยอดคงค้างชำระในใบแจ้งหนี้จำนวนใดจะสูงกว่า) เพียงสมัครบริการชำระเงินโดยการหักบัญชีอัตโนมัติ (Auto Payment) แค่ 3 ขั้นตอน

1. กรอกใบสมัครใช้บริการ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

2. เตรียมเอกสารแนบ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาหน้าแรกบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย

– สำเนาหน้าบัตรเงินด่วน Xpress Cash

– รับรองสำเนาพร้อมลงลายมือชื่อ

3. ส่งเอกสารได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา

จ่ายบัตรทันใจ ชำระได้หลายช่องทาง ไม่มีค่าใช้จ่าย*

1. ชำระโดยการหักบัญชีอัตโนมัติจากบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย (Auto Payment)*

2. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านโทรศัพท์มือถือ (K PLUS)*

3. โอนชำระยอดเงินคงค้างผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (K-Cyber Banking)*

4. โอนชำระยอดคงค้างผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย*

5. ชำระยอดคงค้างด้วยเงินสด หรือเช็ค ที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

* กรณีทำรายการหลังเวลา 22.00 น. จะถือว่าเป็นการทำรายการของวันถัดไป