สินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ให้ยืมรายละ 10,000 ด่วน ไม่ต้องค้ำ

สำหรับท่านเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ทำให้ท่านจำเป็นต้องการกู้เงินด่วนวันนี้ธนาคาร ธ.ก.ส. ได้เปิดให้ประชาชนสามารถ กู้สินเชื่อเงินด่วน ฉุกเฉินรายละ 10,000 บาท ผ่อนนาน 30 เดือน ดอกเบี้ยแค่ 10 บาทต่อเดือน โดยท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียด วิธีสมัครขอสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. เพื่อเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่ต้องใช้หลักประกัน ดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน ผ่อนนาน 30 เดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเหลือคนไทยที่เวลานี้เผชิญปัญหาด้านการเงินจาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ ทั้งการออกมาตรการพักหนี้ช่วยเกษตรกรสู้โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ และโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร รายละ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ย 10 บาทต่อเดือน โดยจุดเด่นของตัวสินเชื่อฉุกเฉินมีดังต่อไปนี้

คุณสมบัติสำหรับผู้กู้

• ท่านที่สนใจต้องเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัวของเกษตรกรที่ยังไม่เป็นลูกค้าธ.ก.ส.

• ท่านจะต้องเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่แล้วเท่านั้น หรือท่านที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ใกล้บ้านท่าน

• ผู้ของสินเชื่อต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปี

หากลูกค้าแสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ ให้เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการและกดถัดไป จะปรากฏข้อความ “ธ.ก.ส. ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อย” เป็นการดำเนินการเสร็จสิ้น และช่องทาง Call Center 02-555-0555 หรือที่ สาขา ธ.ก.ส. ในพื้นที่ใกล้บ้านท่าน

รายละเอียดสินเชื่อ

1. ท่านสามารถทำเรื่องขอวงเงินกู้ได้รายละไม่เกิน 10,000 บาท

2. สำหรับอัตราดอกเบี้ยคงที่เพียง 0.1% ต่อเดือน หรือ เดือนละ 10 เท่านั้น

3. สมัครง่ายเพราะไม่ต้องใช้หลักประกัน

4. กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันกู้

5. สามารถพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

6. สามารถแบ่งค่างวดชำระได้ตามความสามารถในการชำระคืน เช่น รายเดือน ราย 3 เดือน และราย 6 เดือน