ร่วมอนุโมทนาบุญ ถวายกฐิน 30 ล้าน สร้างเจดีย์ ณ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร

น้อมถวายบุญ การเป็น เจ้าภาพ ประธาน #กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ แด่ท่าน ขอให้ท่าน มีความสุข ทรัพย์ไหลมา มีปัญญา มีโชคลาภ มีมิตรดีงาม สมปรารถนาเทอญ วัดป่านาคนิมิตต์นั้น ปกติแล้ว ไม่ก่อสร้าง และไม่รับกฐินนานมากแล้ว

ครั้งนี้ มีท่านผู้ใหญ่ ได้รับอนุญาตให้สร้างเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และ พระธาตุพระอรหันต์ พวกเราจึงมีโอกาสได้ทำบุญนี้

ส่งบุญนี้ถึงทุ กท่าน ให้ได้บุญเสมือนทำด้วยมือตนเองเทอญ 🙏🙏🙏 ยอดกฐินเบื้องต้นกว่า 30,000,000 บาท 24 ตุลาคม 2564 #กฐินวัดป่านาคนิมิตต์ #สกลนคร #วัดป่านาคนิมิตต์ กฐินพระราชทาน วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร (วัดป่าบ้านนามน) วันอาทิตย์ที่24 ตุลาคม นี้

กฐิน คือ วาระการทำบุญที่พระพุทธเจ้าอนุญาต ให้เราถวายแด่คณะสงฆ์ได้ หลังออกพรรษา ครูบาอาจารย์เคยบอกครูว่าผลบุญของกฐิน สำคัญ เพราะเป็นการทำบุญตามกาล คือตามเวลาที่ควรทำ ทำให้ ชีวิตได้สิ่งต่างๆ สมควรแก่เวลา เพราะใจทำกิจในเวลาอันควร

ปีนี้ วันที่ 24 ตุลาคม เวลา 10.00 น ครูและพี่ๆ เข็มทิศ ขอเรียนเชิญพวกเราทุกคน ไปร่วมทอดกฐินด้วยกันที่ วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน) สกลนคร เสณาสนะป่า ที่หลวงปู่มั่นเคยอยู่ภาวนา ที่ๆหลวงตามหาบัวเคยกล่าวว่านั่งสมาธิจนก้นแตก