ต๊อด ปิติ ควง นุ่น ทอดกฐิน 2 วัด มอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาล

“ต๊อด – นุ่น” รวมทั้งผู้บริหารมูลนิธิฯ และ สิงห์อาสา ได้เดินทางไปทำบุญทอดกฐินยัง 2 วัดด้วยกัน เริ่มจาก วัดสะแล่ง หมู่ 4 ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เป็นเงิน 1,040,483 บาท และ วัดดงมะผาง(ใหม่นาวา) ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย เป็นเงิน 824,379 บาท ซึ่งยอดรวมเงินทำบุญกฐินสามัคคีทั้ง 2 วัดในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้ น 1,864,862 บาท

นอกจากนั้นยังมีการมอบทุนการศึกษาจากทาง “มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี” โดยหนุ่ม ต๊อด – ปิติ ภิรมย์ภักดี ในฐานะประธานมูลนิธิฯ นำทีมคณะผู้บริหารมูลนิธิฯ ลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านนาหลวง อ.ลอง จ.แพร่

มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวน 42 ทุน โดยมี คุณลาแพน หล้าคำมี ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ร่วมรับมอบ

รวมถึงสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ โดยร่วมกับสิงห์อาสา จัดทำโครงการโรงเรียนเกษตรพอเพียงเพื่อดูแลเรื่องอาหารกลางวันของนักเรียน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆ และรู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง รวมมูลค่ากว่า 2.1 แสนบาท อีกทั้ง “มูลนิธิปิติ ภิรมย์ภักดี” ยังได้สนับสนุนอุปกรณ์ทันตกรรม

ซึ่งในปีนี้มีกำหนดมอบทุนจำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วย บ้านนาหลวง จ.แพร่,ริมโขง,สองพี่น้อง จ.เชียงราย,บ้านสุขสำราญ จ.ระนอง,บ้านโนนสมบูรณ์ จ.มหาสารคาม,บ้านกองม่องทะ และสาขาพิเศษสาละวะ ไล่โว่ จ.กาญจนบุรี และบ้านสวนผึ้ง จ.ราชบุรี รวมจำนวนทุนที่มอบในปีนี้ทั้งสิ้น 336 ทุนนั่นเอง