ด้วยแรงแห่งศรัทธา วัดราษฏร์เรืองสุข (วัดมาบลำบิด) หลวงปู่ฮก ยอดกฐิน หลัก 17 ล้านบาท

หลวงปู่ฮก รตินฺธโร วัดราษฎร์เรืองสุข หรือ วัดมาบลำบิด ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ท่านมีชื่อเดิมว่า “ฮก แซ่เตียว” เกิดเมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๗๐ ปีขาล ท่านมีเชื้อสายจีน โยมบิดาชื่อ บู๊ แซ่เตียว เป็นชาวจีนแท้ๆ

ส่วนโยมมารดาชื่อ ไน้ แซ่เตียว เป็นลูกครึ่งไทย-จีน ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นการเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ขณะนั้นเด็กชายฮก มีอายุ ๑๔ ปี ได้เดินทางกับบิดาและมารดาจากแปดริ้ว ฉะเชิงเทรามาอยู่ที่ชลบุรี

หลวงปู่ฮก ได้ตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ โดยอุปสมบทเมื่ออายุได้ ๔๘ ปี ซึ่งตรงกับ พ.ศ.๒๕๑๘ ที่วัดบุญญฤทธยาราม (วัดบึงบน) ต.บ้านบึง อ.บ้า นบึง จ.ชลบุรี มีพระครู พิบูลย์สังฆกิจ วัดกุณฑีธาร วัดหัวกุญแจ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูโสรัจธรรมคุณ วัดบุญญฤทธยาราม

เป็นพระกรรมวา จาจารย์ พระใบฎีกาฮง วัดบึงบวรสถิต (วัดบึงล่าง) เป็น อนุสาวนาจารย์ หลวงปู่ฮกได้รับฉายาในทางธรรมว่า “รตินฺธโร” การสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่ฮกนั้นมักจะเป็นไปเพื่อทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา อย่างเช่น การสร้าง “เหรียญรุ่นแรก” ที่หลวงปู่ฮกได้อนุญาตให้คณะศิษย์จัดทำขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์สม ทบทุนสร้างพระ อุโบสถหลังใหม่แทนพระอุโบสถหลังเก่าที่วัดลำมาบบิด ซึ่งชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ส่วนการบริกรรมปลุกเสกวัตถุมง คลนั้น หลวงปู่ฮกท่านได้ทำอย่างเรียบง่าย ซึ่งท่านเคยตอบคำถามของสานุศิษย์ว่า ท่านไม่มีคาถาใดๆในการปลุกเสก เพราะต่อให้มีพระดีขนาดไหน

โดยมากแล้วเป็นไป เพื่อหาทุน ในการสร้างเสนาสน โดยเฉพาะการ สร้างพระอุโบสถห ลังใหม่ ที่ต้องใช้งบประมาณอยู่พอสมควร จึงต้องมีการสร้างวัตถุมงคลอยู่หลาย วาระส่วนพุทธคุณพร ะเครื่องที่หลวงปู่ฮกได้ปลุกเสก ล้วนมีหลากหลายประการทั้งแคล้วคลาด ปลอดภัย เมตตามหานิยม หากใครมีไว้บูชาก็ย่อมเกิดความเป็นมงคลต่อตนเอง ล่าสุดวันนี้มีการทอดกฐินยอดรวมทั้งหมด17ล้านบาท