การะแมร์เอาบุญมาฝากทุกท่าน ร่วมถวายกฐิน 30 ล้าน สร้างเจดีย์ ณ วัดป่านาคนิมิตต์ สกลนคร

งานกฐินที่วัดป่านาคนิมิตต์ จ.สกลนคร ในวันที่ 24 ต.ค. 2564 เวลา 10.00 น. ปัจจัยจากงานกฐินนำไปสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธองค์ และพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดป่าภาคอิสาน อาทิ หลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่อ่อน หลวงตามหาบัว

ที่ดินแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เป็นที่ที่หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่นมาปักกรดปฏิบัติ อันเป็นที่ที่พญานาคมาทำร่องรอยเอาไว้ หลวงปู่มั่นจึงสร้างกุฏิไว้ที่ตรงนั้น และเป็นที่มาของชื่อวัดป่านาคนิมิตต์

ตอนนี้ความคืบหน้าเจดีย์เริ่มขึ้นชั้น2 แล้ว หลวงปู่อว้าน เขมโก เจ้าอาวาส ท่านได้มาติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองทุกวัน รวมถึงพระอาจารย์ท่านอื่นๆก็ดูแลงานสร้างเจดีย์อย่างใกล้ชิด แมร์จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานและร่วมทำบุญกฐินครั้งนี้ด้วยกันนะคะ

ขออนุโมทนาบุญนี้แด่ทุ กท่าน ทั้งที่ได้ทำมาแล้ว ทั้งที่ได้ร่วมอนุโมทนา ช่วยเผยแพร่ บอกบุญต่อ ขอให้ทุกท่านได้มีชีวิตที่ดี มีความสุข คิดสิ่งใดสมปรารถนา แข็งแรง ร่ำรวย เป็นที่รัก ไม่มีสิ่งใดติดขัดในชีวิตค่ะ อนุโมทนาค่ะ 🙏🙏🙏

บุญกฐินสำเร็จแล้ว กราบอนุโมทนาแด่ญาติธรรม พ่อแม่พี่น้อง ลุงป้าน้าอา ปู่ย่าตายายทุกท่าน งานกฐินผ้าพระราชทาน วัดป่านาคนิมิตต์ 2564 จ.สกลนคร เพื่อนำไปสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ และซื้อที่ดินทางเข้าเจดีย์ ได้ปัจจัย กว่า 30 ล้านบาท (และยังมีผู้มีจิตศรัทธาโอนเข้ามายังต่อเนื่อง)

ขออนุโมทนาบุญนี้แด่ทุกท่าน ตั้งแต่ท่านผู้ริเริ่มจัดสร้างเจดีย์ คณะทำงาน พระภิกษุทุ กรูป และโดยเฉพาะหลวงปู่อว้าน เขมโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคนิมิตต์ ผู้ร่วมทำบุญ ผู้ร่วมอนุโมทนา และประธานกฐินฯครั้งนี้ ครูอ้อย ฐิตินาถ ณ พัทลุง