เราชนะแจกอีก 1,200 บาท ใช้แค่บัตรประชาชน

เราชนะแจกอีก 1,200 บาท ใช้แค่บัตรประชาชน

ไปแล้วสำหรับโครงการเราชนะ 42 ที่ทางรัฐได้ช่วยเหลือประชาชนรับผลกระทบจากCV- 19 ปีจำนวน 2000 บาทซึ่งโอนเข้าที่แอพเป๋าตังโดยการแบ่งโอนครั้งละ 1,000

บาทได้สิ้นสุดลงไปเรียบร้อยแล้ว

ได้มีการประชุมหารือกับส่วนต่างๆในการเยียวยาอีกครั้งหนึ่งสำหรับการโอนเงินรอความช่วยเหลือเป็นพิเศษในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยมาตรการจะเพิ่มวงเงินช่วยเหลือพิเศษ

เป็น เป็นเงิน 1,200 บาทเข้าบัตรประชาชน Smart Card เป็นเวลา 6 เดือน เดือนละ 200 บาท

โดยการนำบัตรประชาชนไปสแกนที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการเช่นร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่มีป้าย เป๋าตังค์หรือรับสแกนซื้อสินค้าจากทางร้านโดยจะมียอดเงิน ที่ใช้ในงบครั้งนี้อยู่

ประมาณ 3 พันล้านบาท

เป็นข่าวดีสำหรับประชาชนอีกครั้งหนึ่งในการช่วยเหลือเยียวยาในครั้งนี้และสามารถใช้บัตรประชาชนในการรับเงินได้เลยไม่ต้องยุ่งยากสำหรับคนแก่หรือผู้พิการหรือผู้ที่ไม่สะดวกใช้

สมาร์ทโฟน หากมีความคืบหน้าสำหรับโครงการนี้ทางเว็บไซต์จะนำมาเสนอให้ท่านไปรับทราบอีกครั้ง